Om ön

Bassholmen är kommunens västligaste ö och ädelstenen i Uddevallas spännande kombination av natur och kultur.

Bassholmen ligger skyddad från öppna havet omgiven av smala havsarmar med strömmande vatten över delvis grunda leror med mycket sjöfågel, även vintertid. Här rastar storspov, kärrsnäppa och strandpipare. I augusti dominerar hundratals simänder. I öster finns lövträdskantade dalstråk, i nordväst öppen betad barrskog med inslag av björk och ek. Strandängarna betas av kor och får och här finner man både strandkrypa och havsnarv.

Markerna på Bassholmen har brukats sedan lång tid och det i kombination med skärgårdsnäringar som fiske, båtbyggeri och sjöfart. Under sillperioden på 1700-talet fanns här sillsalteri och trankokeri. Under andra halvan av 1800-talet gav ett båtvarv sin ägare, Jakob Johansson, sådan rikedom att han kunde uppföra den ståtliga mangårdsbyggnad som i dag är ett gästhem.

Föreningen Allmogebåtars Museum inryms i de stora röda huset i gästhamnen och håller öppet dagligen 11-12 samt 15-18 under juli och halva augusti. Guidning för grupper kan bokas hela året.

 

 

 


Bassholmens Gästhem c/o Uddevalla Turism AB bassholmen@uddevalla.com 0522-698490